Laporan Tahunan UPNM 2010 - page 8

L a p o r a n Ta h u n a n
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 2010
7
M
I SI
UPNM komited mencapai kecemerlangan
perkhidmatan kepada negara sebagai
sebuah universiti pertahanan primier dalam
kepimpinan dan pembangunan profesional,
penciptaan ilmu,
penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi
sains pertahanan dan teknologi, dan juga
penyelidikan polisi.
Falsafah, Visi,
Misi
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...145
Powered by FlippingBook