Laporan Tahunan UPNM 2011 - page 3

2
Laporan Tahunan 2011
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Sejarah Penubuhan
3
Falsafah, Visi, Misi
Piagam Pelanggan
Lembaga Pengarah Universiti
Pengurusan Universiti
Ahli Senat Universiti
Struktur Organisasi Universiti
Laporan Naib Canselor
Mahasiswa Berkualiti
4
6
8
11
12
14
16
24
Aktiviti & Pencapaian
Mahasiswa
Pengajaran dan Pembelajaran
Fakulti Perubatan & Kesihatan
Pertahanan
Ketenteraan
Penyelidikan & Inovasi
Modal Insan Cemerlang
Hubungan Industri dan
Korporat
Pusat Kecemerlangan
Pembangunan Sumber
Maklumat
Perpustakaan Jeneral Tun
Ibrahim
Prestasi Kewangan
34
52
60
66
80
88
94
100
110
120
124
Kandungan
kandungan
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...143
Powered by FlippingBook