Laporan Tahunan UPNM 2011 - page 6

5
Laporan Tahunan 2011
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
falsafah, visi,
misi
Menjadi Universiti
Pertahanan primier
di rantau ini untuk
pendidikan, latihan
dan penciptaan ilmu.
UPNM komited mencapai
kecemerlangan
perkhidmatan kepada
negara sebagai sebuah
universiti pertahanan
primier dalam
kepimpinan dan
pembangunan profesional,
penciptaan ilmu,
penyebaran ilmu
pengetahuan dan aplikasi
sains pertahanan dan
teknologi, dan juga
penyelidikan polisi.
VISI
MISI
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...143
Powered by FlippingBook