Laporan Tahunan UPNM 2011 - page 7

6
Laporan Tahunan 2011
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
PIAGAM PELANGGAN
PIAGAM
PELANGGAN
UPNM komited untuk memberi Kepuasan Pelanggan seperti berikut:
Maklumat Program
Bakal pelanggan menerima maklumat tentang Pengajian Akademik
dan Latihan Ketenteraan Umum (LKU) sebelum semester bermula.
Pembelajaran, Latihan dan Khidmat Nasihat
Suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Program
Akademik memenuhi beban kredit seperti yang diluluskan
oleh Senat UPNM dan LKU dilaksanakan mengikut prosedur
rancangan yang disediakan dengan khidmat nasihat akademik
dan ketenteraan oleh Penasihat Akademik dan Kaunselor yang
berkelayakan.
Keselamatan dan Kerahsiaan
Maklumat peribadi pelanggan, maklumat akademik dan latihan
ketenteraan akan diuruskan dengan selamat berdasarkan kaedah
Persuratan Tentera dalam Panduan Peraturan Staf Angkatan
Tentera (T100).
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...143
Powered by FlippingBook