Laporan Tahunan UPNM 2012 - page 11

10
Laporan Tahunan 2012
UPNM
Lembaga Pengarah Universiti
Lembaga Pengarah Universiti
Ketua Pengarah
Lembaga Perindustrian
Kayu Malaysia
Timbalan Setiausaha Bahagian
Bahagian Analisis Cukai (Dasar)
Kementerian Kewangan Malaysia
Naib Canselor
Universiti Pertahanan Nasional
Malaysia
Pendaftar
Universiti Pertahanan Nasional
Malaysia
(Setiausaha)
prof. madya dr. jalaluddin
harun
pn. khodijah binti
abdullah
lt jen dato’ seri allatif
bin mohd noor
en. mohd bakhari
bin m. yasin
Laporan Tahunan 2012
UPNM
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...172
Powered by FlippingBook