Laporan Tahunan UPNM 2012 - page 3

2
Laporan Tahunan 2012
UPNM
Kandungan
Sejarah Penubuhan
Falsafah, Visi, Misi
Piagam Pelanggan
Lembaga Pengarah Universiti
Pengurusan Universiti
Ahli Senat Universiti
Struktur Organisasi Universiti
Laporan Naib Canselor
Mahasiswa Berkualiti
Aktiviti dan Pencapaian Mahasiswa
Pengajaran dan Pembelajaran
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Ketenteraan
Penyelidikan dan Inovasi (Research & Innovation)
Modal Insan Cemerlang
Hubungan Industri dan Korporat
Pusat Kecemerlangan
Pembangunan Sumber Maklumat
Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan
Prestasi Kewangan
3
4
6
8
11
12
14
17
23
33
57
69
91
101
111
121
127
137
151
155
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...172
Powered by FlippingBook