Laporan Tahunan UPNM 2012 - page 7

6
Laporan Tahunan 2012
UPNM
UPNM komited untuk memberi Kepuasan Pelanggan seperti
berikut:
Maklumat Program
Bakal pelanggan menerima maklumat tentang Pengajian
Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum (LKU) sebelum
semester bermula.
Pembelajaran, Latihan dan Khidmat Nasihat
Suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif.
Program Akademik memenuhi beban kredit seperti yang
diluluskan oleh Senat UPNM dan LKU dilaksanakan mengikut
prosedur rancangan yang disediakan dengan khidmat
nasihat akademik dan ketenteraan oleh Penasihat Akademik
dan Kaunselor yang berkelayakan.
Keselamatan dan Kerahsiaan
Maklumat peribadi pelanggan, maklumat akademik dan
latihan ketenteraan akan diuruskan dengan selamat
berdasarkan kaedah Persuratan Tentera dalam Panduan
Peraturan Staf Angkatan Tentera (T100).
Piagam Pelanggan
Piagam Pelanggan
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...172
Powered by FlippingBook