Laporan Tahunan UPNM 2012 - page 8

7
Laporan Tahunan 2012
UPNM
Penganugerahan dan Pentauliahan
Pelanggan Operasi yang telah memenuhi syarat lulus
program akademik dan disahkan oleh Senat UPNM boleh
dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang
didaftarkan. Pelanggan yang telah dianugerahkan Ijazah
Sarjana Muda dan lulus semua latihan ketenteraan layak
ditauliahkan sebagai Pegawai Muda ATM. Tarikh kuatkuasa
pentauliahan ialah pada tarikh terakhir pengesahan
keputusan peperiksaan akhir oleh Senat UPNM atau
pengesahan keputusan mata pelajaran LKU oleh Lembaga
No 3 ATM.
Aduan Pelanggan
Aduan pelanggan yang tidak tertakluk kepada pihak ketiga
akan diselesaikan tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja
daripada tarikh sah aduan diterima.
Piagam Pelanggan
Piagam Pelanggan
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...172
Powered by FlippingBook