Laporan Tahunan UPNM 2013 - page 10

9
Laporan Tahunan 2013
UPNM
lembaga pengarah universiti
YBhg. Tan Sri Dato’
Hashim Bin Meon
Presiden
Yayasan Kepimpinan
dan Strategi Malaysia
YBhg. Dato’ Sri Dr.
Haji Ismail bin Haji
Ahmad
Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan
Malaysia
YBhg. Prof. Ulung
Datuk Dr. Shamsul
Amri Baharuddin
Pengarah
Institut Kajian Etnik
(KITA), UKM
YBhg. Prof. Madya
Dr. Jalaluddin
Harun
Pengarah Urusan,
Lembaga Perindustrian
Kayu Malaysia
Y.Bhg. Dato’ Prof.
Dr. Morshidi Bin
Sirat
Ketua Pengarah
Jabatan Pengajian Tinggi
KPM
YBhg. Prof. Dr.
Faisal bin Hj. Ali
Pengarah Pusat
Penyelidikan dan Inovasi
UPNM
Puan Khodijah Binti
Abdullah
Timbalan Kanan
Setiausaha, Bahagian
Analisa Cukai (Dasar),
Kementerian Kewangan
Malaysia
ybhg.Prof. Madya
Dr. Bibi Zarjaan
Binti Akhbar Khan
Pendaftar
Universiti Pertahanan
Nasional Malaysia
(Setiausaha)
Lembaga Pengarah Universiti
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...146
Powered by FlippingBook