Laporan Tahunan UPNM 2013 - page 11

10
Laporan Tahunan 2013
UPNM
pengurusan universiti
YBhg. Jeneral Tan Sri Dato’
Seri panglima hj. Zulkifli bin
hj. zainal abidin
Naib Canselor UPNM
YBhg.Prof. Dr.
Rugayah Binti
Mohamed
Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan
Antarabangsa)
ybhg.Prof. madya
Dr. Mohamed Fadzil
Bin Che Din
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni)
ybhg.Dato’ Jesbil
Singh
Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri dan
Perhubungan Korporat)
Pengurusan Universiti
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...146
Powered by FlippingBook