Laporan Tahunan UPNM 2013 - page 3

2
Laporan Tahunan 2013
UPNM
Kandungan
Sejarah Penubuhan
Falsafah, Visi, Misi
Piagam Pelanggan
Lembaga Pengarah Universiti
Pengurusan Universiti
Ahli Senat Universiti
Struktur Organisasi Universiti
Laporan Naib Canselor
Mahasiswa Berkualiti
Aktiviti dan Pencapaian Mahasiswa
Ketenteraan
Penyelidikan dan Inovasi (Research & Innovation)
Modal Insan Cemerlang
Hubungan Industri dan Korporat
Pusat Kecemerlangan
Projek Agenda Kritikal
Prestasi Kewangan
2
3
4
6
8
10
12
14
17
27
39
53
67
75
85
91
101
115
kandungan
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...146
Powered by FlippingBook