Laporan Tahunan UPNM 2013 - page 6

5
Laporan Tahunan 2013
UPNM
Menjadi Universiti Pertahanan primier di rantau ini untuk
pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu.
UPNM komited mencapai
kecemerlangan perkhidmatan
kepada negara sebagai sebuah
Universiti Pertahanan primier
dalam
kepimpinan dan pembangunan
profesional, penciptaan ilmu,
penyebaran ilmu pengetahuan
dan aplikasi sains pertahanan
dan teknologi, dan juga
penyelidikan polisi.
Visi
Misi
Falsafah, Visi & Misi
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...146
Powered by FlippingBook