Laporan Tahunan UPNM 2013 - page 8

7
Laporan Tahunan 2013
UPNM
Piagam Pelanggan
Aduan Pelanggan
Aduan pelanggan yang tidak tertakluk
kepada pihak ketiga akan diselesaikan tidak
melebihi tujuh (7) hari bekerja daripada
tarikh sah aduan diterima.
5
Penganugerahan dan Pentauliahan
Pelanggan Operasi yang telah memenuhi syarat
lulus program akademik dan disahkan oleh Senat
UPNM boleh dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda
dalam bidang yang didaftarkan. Pelanggan yang telah
dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda dan lulus semua
latihan ketenteraan layak ditauliahkan sebagai Pegawai
Muda ATM. Tarikh kuatkuasa pentauliahan ialah pada
tarikh terakhir pengesahan keputusan peperiksaan akhir
oleh Senat UPNM atau pengesahan keputusan mata
pelajaran LKU oleh Lembaga No 3 ATM.
4
Piagam Pelanggan
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...146
Powered by FlippingBook