Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
15 December 2018 / 7 Rabiul Akhir 1440
Setting

MS ISO 9001

Vision

To be the premier defence university for education, training and knowledge creation.

Mision

UPNM is commited to excellence in serving the nation as a premier defence university for leadership and professional development, knowledge dissemination and application of defence science and technology, as well as policy research.

Skop Perlaksanaan

Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) UPNM ialah Pengendalian Pengajian Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum (LKU). SPK ini berasaskan Piawaian MS ISO 9001. Ia meliputi penyediaan khidmat pengajaran, peperiksaan dan penilaian Pengajian Akademik dan LKU.

Pengecualian aplikasi Pelaksanaan SPK di atas ialah :

Perkara 7.6 - Kawalan Peralatan Bagi Pemeriksaan dan Pengukuran kerana peralatan yang digunakan semasa pengajian dan latihan adalah bertujuan untuk kefahaman dan pendedahan aplikasi sahaja.

Skop Pelanggan

Pelanggan UPNM terdiri daripada pelanggan dalaman dan luaran yang menerima perkhidmatan secara langsung atau berkepentingan di UPNM. Contohnya seperti pensyarah, staf, pelajar, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Kuatkuasa / Pelancaran

Sistem Pengurusan Kualiti ini adalah hasil penambahbaikan dari SPK UPNM yang telah dilancarkan sejak Semester I, 2007. Tarikh kuatkuasa baharu SPK UPNM pada 26 Februari 2015.

Dasar Kualiti

Beriltizam membawa UPNM ke arah kecemerlangan dalam bidang pertahanan dan keselamatan bagi memenuhi kehendak pelanggan

Pengurusan Atasan UPNM hendaklah memastikan Dasar Kualiti adalah sentiasa:

a. Bersesuaian dengan hala tuju Pengurusan UPNM.

b. Difahami dan dihayati oleh semua warga UPNM.

c. Dibincangkan dan dikaji semula dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) untuk memastikan kepuasan pelanggan tercapai secara berterusan.

d. Melaksanakan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) secara berterusan sejajar dengan keperluan semasa SPK bagi MS ISO 9001.

Quality Objective

UPNM Top Management should legislate and revise the Quality Objectives at least once a year based on the Strategic Organisational Planning.

The Quality Objectives are as follows:

 1. CUSTOMER COMPLAINTS

  Ensure that 100% of customer complaints and suggestions are looked upon within 10 working days.

 2. ACADEMIC

  i. To ensure 20% Second Class Upper Degree among graduates every year.

  ii. To ensure 20% of undergraduates achieve CGPA ≥ 3.0.

 3. GENERAL MILITARY TRAINING (LKU)

  To ensure 95% officer cadets pass the General Military Training (LKU).

 4. TRAINING

  Ensure that 100% of UPNM employees undergo at least 56 hours (7 days) competency training a year in order to create a 1 UPNM work culture.

 5. PROCUREMENT

  Ensure Local Order (LO) / Indent can be issued within seven (7) working days after receiving the complete purchases application.

Last Updated: 31 March 2015