Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
03 December 2021 / 28 Rabiul Akhir 1443
Setting

ACADEMIC PUBLICATIONS - 09

Book Topic :
Sedekad Akademi Tentera Malaysia (1995-2005) – Dari Kontena ke Kelas Pintar

Writter :
Mejar Ahmad Azan Ridzuan (Bersara)

ISBN :
978-983-5985-21-8

Price:
RM102.00

Sinopsis :

Akademi Tentera Malaysia juga dikenali sebagai ATMA. Telah ditubuhkan pada tahun 1995 dibawah kerjasama antara Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Tujuan penubuhan ATMA adalah untuk melahirkan pegawai yang bertauliah dan memiliki ijazah sarjana muda untuk perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Pada umumnya penubuhan dan peningkatan pembangunan Akademi Tentera Malaysia adalah seiring dengan 9 cabaran utama wawasan negara yang telah diwar-warkan oleh kerajaan untuk menjadikan Malaysia negara maju yang bertujuan mewujudkan Bangsa Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersam, mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada dan yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah, mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman matang, demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak Negara membangun. ATMA pada hari ini telah dinaiktarafkan kepada universiti dengan menukarkan nama kepada Universiti Pertahanan National Malaysia (UPNM).

Last Updated: 16 May 2012