Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
19 January 2022 / 16 Jamadil Akhir 1443
Setting

ACTIVITY FOR YEAR 2008

Activity For Year 2008

NO. ACTIVITY DATE
1 Kursus Kesedaran (I) Staf Lama 26 Feb 2008
2 Kursus Kesedaran (II) Staf Baru 29 Feb 2008
3 Semakan Dokumen (Siri 1) 18 & 19 April 2008
4 Taklimat Semakan Dokumen 5 Mei 2008
5 Pra-Bengkel Semakan Dokumen 13 & 14 Mei 2008
6 Bengkel Dokumen (Siri 2) 23, 24 & 25 Mei 2008
7 Kursus Audit Dalaman 11 & 12 Jun 2008
8 Audit Dalaman 1 11, 12 & 13 Jun 2008
9 Tindakan Pembetulan 23, 24 & 25 Jun 2008
10 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Bil.9 17 Julai 2008
11 Audit Pengawasan 3 & 4 (SV 3 & SV 4) (3rdParty) 31 Julai 2008
12 Audit Dalaman 2 11 Nov – 17 Dis 2008
13 Kursus Audit Dalaman 15 & 16 Dis 2008
14 Laporan Audit Dalaman 18 & 19 Dis 2008
15 Tindakan Pembetulan & Audit Susulan 22 & 23 Dis 2008
16 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Bil.10 24 Dis 2008
17 Audit Pengawasan 5 (SV5) 31 Dis 2008
Last Updated: 23 May 2013