Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
20 June 2018 / 6 Syawal 1439
Setting

ACADEMIC CALENDAR 2011/2012

Pendaftaran Pegawai Kadet akan diadakan pada 22 Mei 2011 dan akan mengikuti Hari Tunas Wira sehingga tarikh 25 Jun 2011. Manakala Pendaftaran Pelajar Awam Program Asasi Pertahanan akan diadakan pada 24 Jun 2011.

Program Pengenalan UPNM kepada semua pelajar Program Asasi Pertahanan (Pelajar Awam & Pegawai Kadet) akan diadakan pada 25 Jun hingga 27 Jun 2011

Pendaftaran Pelajar Baru Lepasan STPM/ Setaraf / Sarjana Muda Doktor Perubatan (Ijazah Pertama) Sesi Akademik 2011/2012 akan diadakan pada 6 September 2011.

ACADEMIC CALENDAR 2011/2012 - DEFENCE FOUNDATION PROGRAMME


ACADEMIC CALENDAR 2011/2012 - DEGREE IN DEFENCE STUDIES


* click picture to view full scale

Last Updated: 10 May 2011