Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
16 January 2022 / 13 Jamadil Akhir 1443
Setting

BACKGOUND

UPNM Business Centre Sdn. Bhd. yang kini dinaiktaraf kepada UPNM Holdings Sdn. Bhd. Ditubuhkan pada 29 Julai 2010 di bawah Akta Syarikat 1965. (Syarikat No.909779 – W). Ekuiti syarikat telah dipindahmilik sepenuhnya (100%) kepada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia pada 26 September 2012. Kedua-dua ‘promoters’ telah dibayar balik RM1 (Satu Ringgit) pelaburan mereka. UPNM Holdings Sdn. Bhd. adalah merupakan entiti berasingan daripada Universiti dengan Lembaga Pengarah, struktur organisasi, kakitangan, company secretary dan auditors sendiri.

Objektif penubuhan:-

a. Mengendalikan Program-program Eksekutif Jangka Pendek/ Jangka Panjang serta Latihan Kemahiran dan Kepimpinan.

b. Menawarkan perkhidmatan perundingan dan pengurusan aset UPNM.

c. Mengkomersilkan aktiviti-aktiviti R&D UPNM.

d. Melibatkan projek-projek khas dengan Industri Pertahanan Negara.

Last Updated: 17 December 2019