Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
03 December 2021 / 28 Rabiul Akhir 1443
Setting

FINANCE MANAGEMENT UNIT

Menguruskan perkara-perkara mengenai urusan kewangan merangkumi:

1. Menyelaras aktiviti syarikat universiti iaitu UPNM Business Centre Sdn. Bhd. dan berfungsi sebagai perhubung antara pihak syarikat dengan pihak universiti.
2. Membantu universiti dalam penjanaan pendapatan melalui aktiviti perniagaan syarikat universiti.
3. Mengurus cenderahati universiti termasuk mengenalpasti keperluan cenderahati, membuat perancangan dan perolehan, mengawalselia pengeluaran, penyimpanan, merekod dan mengemaskini stok cenderahati.

Last Updated: 03 October 2017