Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
19 October 2018 / 9 Safar 1440
Tetapan

PEPERIKSAAN LISAN

Pelajar perlu menduduki dan lulus peperiksaan lisan sebelum penganugerahan ijazah. Peperiksaan lisan dikendalikan oleh Jawatankuasa Peperiksaan Lisan yang terdiri daripada:

1. Pengerusi yang terdiri daripada ahli akademik yang berkaitan dengan bidang pengajian

pelajar yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti;

2. Pemeriksa Luar;

3. Pemeriksa Dalam (ahli akademik yang berkaitan dengan bidang pengajian pelajar);

4. Penyelia (sebagai pemerhati); dan

5. Wakil Pusat Pengajian Siswazah

Tarikh Kemaskini: 07 Julai 2011