Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
16 January 2022 / 13 Jamadil Akhir 1443
Tetapan

PEPERIKSAAN LISAN

Untuk mod penyelidikan, pelajar perlu menduduki dan lulus peperiksaan lisan sebelum penganugerahan ijazah. Peperiksaan lisan dikendalikan oleh Jawatankuasa Peperiksaan Lisan yang terdiri daripada:

1. Pengerusi yang terdiri daripada ahli akademik yang berkaitan dengan bidang pengajian

pelajar yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti;

2. Pemeriksa Luar;

3. Pemeriksa Dalam (ahli akademik yang berkaitan dengan bidang pengajian pelajar);

4. Penyelia (sebagai pemerhati); dan

5. Wakil Pusat Pengajian Siswazah

Tarikh Kemaskini: 01 November 2018