Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
19 December 2018 / 11 Rabiul Akhir 1440
Tetapan

MS ISO 9001

Visi

Menjadi Universiti Pertahanan primier untuk pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu.

Misi

UPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sebuah universiti pertahanan premier dalam kepimpinan dan pembangunan profesional, penciptaan ilmu, penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi, dan juga penyelidikan polisi.

Skop Perlaksanaan

Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) UPNM ialah Pengurusan Pengajian Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum (LKU) yang berasaskan Piawaian ISO 9001. Ia meliputi operasi universiti untuk penyediaan pengurusan perkhidmatan Pengajian Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum (LKU).

Pengecualian aplikasi Pelaksanaan SPK di atas ialah :

Perkara 7.6 – Kawalan Terhadap Peralatan Pengukuran dan Pemantauan. Pengecualian ini kerana peralatan yang digunakan semasa pengajian akademik dan latihan ketenteraan umum adalah bertujuan untuk kefahaman dan pendedahan aplikasi sahaja.

Skop Pelanggan

Pelanggan UPNM terdiri daripada pelanggan dalaman dan luaran yang menerima perkhidmatan secara langsung atau berkepentingan di UPNM. Contohnya seperti pensyarah, staf, pelajar, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Kuatkuasa / Pelancaran

Sistem Pengurusan Kualiti ini adalah hasil penambahbaikan dari SPK UPNM yang telah dilancarkan sejak Semester I, Julai 2007. Tarikh kuatkuasa baharu SPK UPNM pada 26 Februari 2015.

Dasar Kualiti

Beriltizam membawa UPNM ke arah kecemerlangan dalam bidang pertahanan dan keselamatan bagi memenuhi kehendak pelanggan

Pengurusan Atasan UPNM hendaklah memastikan Dasar Kualiti adalah sentiasa:

a. Bersesuaian dengan hala tuju Pengurusan UPNM.

b. Difahami dan dihayati oleh semua warga UPNM.

c. Dibincangkan dan dikaji semula dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) untuk memastikan kepuasan pelanggan tercapai secara berterusan.

d. Melaksanakan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) secara berterusan sejajar dengan keperluan semasa SPK bagi MS ISO 9001.

Objektif Kualiti

Pengurusan Atasan UPNM hendaklah menggubal dan mengkaji semula Objektif Kualiti sekurang-kurangnya sekali setahun berasaskan Perancangan Strategik Organisasi. Objektif Kualiti UPNM adalah seperti berikut :

 1. ADUAN PELANGGAN

  Memastikan 100% aduan dan cadangan pelanggan diambil tindakan dalam tempoh 10 hari bekerja.

 2. AKADEMIK

  i. Memastikan 20% graduan mencapai Ijazah Kelas Dua Tinggi pada setiap tahun.

  ii. Memastikan 20% pelajar yang sedang mengikuti pengajian mencapai PNGK ≥ 3.0.

 3. LATIHAN KETENTERAAN UMUM (LKU)

  Memastikan 95% Pegawai Kadet lulus LKU.

 4. LATIHAN

  Memastikan 100% kakitangan UPNM menjalani sekurang-kurangnya 56 jam (7 hari) latihan kompetensi setahun bagi mewujudkan budaya kerja 1 UPNM.

 5. PEROLEHAN

  Memastikan Pesanan Tempatan (LO)/Indent dapat dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas menerima permohonan pembelian yang lengkap.

Tarikh Kemaskini: 31 Mac 2015