Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
26 June 2019 / 23 Syawal 1440
Tetapan

PROGRAM SISWAZAH

Mod Penyelidikan

Terdapat 15 program pengajian (mod penyelidikan) yang ditawarkan di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah. Program pengajian adalah seperti berikut:

Peringkat Sarjana

Tempoh Pengajian

Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam)

Sepenuh Masa : 2 - 4 Tahun

Separuh Masa : 3 - 6 Tahun

Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
Sarjana Sains (Sains Komputer)
Sarjana Sains (Strategik dan Hubungan Antarabangsa)
Sarjana Sains (Pengurusan Sumber)
Sarjana Sains (Teknologi Pertahanan)
Sarjana Sains (Teknologi Maritim)
Sarjana Sains (Kimia)
Sarjana Sains (Biologi)
Sarjana Sains (Fizik)
Sarjana Sains (Matematik)
Sarjana Sains (Statistik)
Sarjana Sains (Pendidikan)
Sarjana Sains (Sains Kejurulatihan)

Peringkat Doktor Falsafah (Ph.D)

Tempoh Pengajian

Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)

Sepenuh Masa : 3 - 6 Tahun

Separuh Masa : 4 - 8 Tahun

Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
Doktor Falsafah (Sains Komputer)
Doktor Falsafah (Strategik dan Hubungan Antarabangsa)
Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber)
Doktor Falsafah (Teknologi Pertahanan)
Doktor Falsafah (Teknologi Maritim)
Doktor Falsafah (Kimia)
Doktor Falsafah (Biologi)
Doktor Falsafah (Fizik)
Doktor Falsafah (Matematik)
Doktor Falsafah (Statistik)
Doktor Falsafah (Pendidikan)
Doktor Falsafah (Sains Sukan)

Bidang Penyelidikan

Bidang tujahan penyelidikan yang ditumpukan adalah dalam sains dan teknologi, pengajian strategi dan pengurusan dari aspek keselamatan dan pertahanan Negara dalam pelbagai bidang.


Mod Kerja Kursus

Terdapat tiga (3) program pengajian (mod kerja kursus) yang ditawarkan di peringkat Sarjana. Program pengajian adalah seperti berikut:

1) MBA (Supply Chain & Logistics)

2) Master in Mechanical Engineering (Coursework Mode)

3) Master of Science in Engineering (Aeronautics)

4) Master in Business Management (Defence and Security)

Tarikh Kemaskini: 11 Mac 2019