Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
20 October 2018 / 10 Safar 1440
Tetapan

YURAN PENGAJIAN

Kadar Yuran Program Siswazah

YURAN PENGAJIAN - KADAR SEMASA*

PELAJAR MALAYSIA PELAJAR ANTARABANGSA
Sarjana Doktor Falsafah Sarjana Doktor Falsafah
Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa
YURAN SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN (PENDAFTARAN KEMASUKAN)

Pendaftaran

Alumni

Konvokesyen

Yuran Peperiksaan

150.00

100.00

150.00

500.00

150.00

100.00

150.00

500.00

150.00

100.00

150.00

1000.00

150.00

100.00

150.00

1000.00

150.00

100.00

150.00

500.00

150.00

100.00

150.00

1000.00

YURAN BERULANG (PER SEMESTER)

Perkhidmatan

Kesihatan

Insuran

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

YURAN PENGAJIAN (PER SEMESTER)

Yuran Pengajian

Jumlah Semua

1000.00

2450.00

1500.00

2950.00

1000.00

2950.00

1500.00

3450.00

3000.00

4450.00

3000.00

4950.00

PEMBAYARAN

Semester 1

2450.00 2950.00 2950.00 3450.00 4450.00 4950.00

Semester Seterusnya

1550.00 2050.00 1550.00 2050.00 3550.00 3550.00

* Kadar Korporat boleh berhubung dengan kakitangan PPS

* Semua kadar adalah tertakluk kepada perubahan oleh pihak PPS mengikut budi bicara tanpa memberi notis.

Tarikh Kemaskini: 18 Disember 2017