Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
20 October 2018 / 10 Safar 1440
Tetapan

CARA MEMOHON

Semua permohonan masuk ke Program Pengajian Siswazah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia adalah dengan menggunakan borang yang boleh dimuat turun di sini. Pemohon untuk program pengajian secara penyelidikan juga perlu menyediakan proposal ringkas berkenaan penyelidikan yang akan dijalankan (10 muka surat). Semua borang yang lengkap dengan proposal ringkas penyelidikan beserta sijil kelayakan perlu dimajukan ke Pejabat Pusat Pengajian Siswazah (PPS) untuk diproses.

Pusat Pengajian Siswazah
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur

Tel. : (+603) 9051 3400 samb. 4541/3517/3516
Faks: (+603) 9051 3436

Tarikh Kemaskini: 25 Julai 2018