Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
18 December 2018 / 10 Rabiul Akhir 1440
Tetapan

BORANG PERMOHONAN

Untuk permohonan program secara penyelidikan (Research Mode), sila muat turun borang permohonan di sini atau melalui permohonan atas talian di sini. Pemohon juga perlu menyediakan proposal ringkas berkaitan dengan penyelidikan yang akan dijalankan (10 muka surat). Semua permohonan yang lengkap hendaklah di cetak serta di lampirkan bersama dengan proposal ringkas penyelidikan dan lain-lain sijil kelayakan yang telah di sahkan. Permohonan hendaklah dimajukan ke Pejabat Pusat Pengajian Siswazah (PPS) untuk diproses.

Untuk permohonan program kerja kursus (Coursework Mode), sila muat turun borang permohonan di sini dan hantar borang yang telah lengkap beserta dokumen berkaitan ke pejabat PPS

Pusat Pengajian Siswazah
Kompleks Pengajian Siswazah
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur

Tel. : (+603) 9051 3400 samb. 4541/3517/3516
Faks: (+603) 9051 3436

Tarikh Kemaskini: 01 November 2018