Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
17 August 2017 / 24 Zulkaedah 1438
Tetapan

AKTIVITI

Bengkel Semakan Dokumen (ISO 9001:2015) Aplikasi dan Menaiktaraf SPK ISO 9001:2008 UPNM

Tarikh Mula : 19 Mei 2017
Tarikh Akhir : 20 Mei 2017

Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data (PJKPD), Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) akan mengadakan Bengkel Semakan Dokumen (ISO 9001:2015; Aplikasi & Menaik Taraf SPK ISO 9001:2008 UPNM) pada 19 Mei 2017 (Jumaat), jam 8.00 pagi – 5 petang bertempat di Bilik Latihan Utama, PTMK, UPNM. Bengkel ini bertujuan menyemak semula prosedur yang sedia ada dan persediaan UPNM ke arah pertukaran sijil SPK ISO 9001:2008 kepada SPK ISO 9001:2015.


Fakulti/Pusat/Jabatan/Bahagian dijemput hadir bagi membangunkan prosedur kualiti mengikut pensijilan baru SPK ISO 9001:2015.