Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
27 March 2015 / 7 Jamadil Akhir 1436
Tetapan

SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI

SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI

SISTEM KUALITI UPNM

MS ISO 9001

Manual Kualiti [MK. UPNM. 01]

Prosedur Kualiti Wajib [PK (W)]

a. Prosedur Kawalan Dokumen

[PK(W). UPNM. 01]

b. Prosedur Kawalan Rekod

[PK(W). UPNM. 02]

c. Prosedur Audit Dalaman

[PK(W). UPNM. 03]

d. Prosedur Tindakan Pembetulan

[PK(W). UPNM. 04]

e. Prosedur Tindakan Pencegahan

[PK(W). UPNM. 05]

f. Prosedur Kawalan Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi

[PK(W). UPNM. 06]

Prosedur Kualiti Sokongan [PK(S)]

a. Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

[PK(S). UPNM. WP. 01]

b. Prosedur Pengendalian Perkhidmatan

Kenderaan [PK(S). UPNM. PEND.01]

c. Prosedur Pemberian Taraf Berpencen

[PK(S). UPNM. PEND. 02]

d. Prosedur Persaraan Pilihan

[PK(S). UPNM. PEND. 03]

e. Prosedur Persaraan Wajib

[PK(S). UPNM. PEND. 04]

f. Prosedur Perolehan

[PK(S). UPNM. BEND. 01]

g. Prosedur Penyediaan Bajet Mengurus

[PK(S). UPNM. BEND. 02]

h. Prosedur Pembayaran Kepada Kakitangan

[PK(S). UPNM. BEND. 03]

i. Prosedur Pembayaran Kepada Pembekal

[PK(S). UPNM. BEND. 04]

j. Prosedur Pembayaran Gaji

[PK(S). UPNM. BEND. 05]

k. Prosedur Perkhidmatan Sirkulasi Bahan

[PK(S). UPNM. PERP. 01]

l. Prosedur Pengurusan Pinjaman Antara

Perpustakaan [PK(S). UPNM. PERP. 02]

m. Prosedur Permohonan Pendaftaran Akaun

E-Mel dan IP [PK(S). UPNM. PERP. 01]

n. Prosedur Penyelenggaraan Komputer

[PK(S). UPNM. PICT. 02]

o. Prosedur Penyelenggaraan Makmal

Komputer [PK(S). UPNM. PICT. 03]

p. Prosedur Pemeriksaan Kesihatan Pelajar dan Staf

[PK(S). UPNM. PPP. 01]

q. Prosedur Maklum Balas Pelanggan

[PK(S). UPNM. AJUT.01]

r. Prosedur Penyelenggaraan Senjata

[PK(S). UPNM. ALK. 01]

Prosedur Kualiti Operasi [PK(O) Akademik]

a. Prosedur Rekabentuk dan Pembangunan Kurikulum

[PK(O). UPNM. HEAA. 01]

b. Prosedur Kelulusan Melaksanakan Aktiviti Pelajar

[PK(O). UPNM. HEPA. 01]

c. Prosedur Pengambilan Pelajar Baru

[PK(O). UPNM. BPA. 01]

d. Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Pengajaran

[PK(O). UPNM. BPA. 02]

e. Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan Akhir

[PK(O). UPNM. BPA. 03]

f. Prosedur Penyediaan Kertas Peperiksaan Akhir

[PK(O). UPNM. BPA. 04]

g. Prosedur Pengendalian Peperiksaan Akhir

[PK(O). UPNM. BPA. 05]

h. Prosedur Pengendalian Program Akademik

[PK(O). UPNM. AKAD. 01]

Tarikh Kemaskini: 31 Januari 2013