Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
19 January 2022 / 16 Jamadil Akhir 1443
Tetapan

SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI

SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPNM

1. Manual Kualiti [MK. UPNM. 01]


PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN [PK (P)]

1. Prosedur Kawalan Dokumen
[PK(P). UPNM. 01]
2. Prosedur Kawalan Rekod
[PK(P). UPNM. 02]
3. Prosedur Audit Dalaman
[PK(P). UPNM. 03]
4. Prosedur Tindakan Pembetulan
[PK(P). UPNM. 04]
5. Prosedur Pengurusan Risiko
[PK(P). UPNM. 05]
6. Prosedur Kawalan Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi
[PK(P). UPNM. 06]
7. Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
[PK(P). UPNM. 07]
8. Prosedur Tatacara Pengurusan Permohonan Kemasukan Pengajian Siswazah
[PK(P). UPNM. PPS. 01]
9. Prosedur Tatacara Pengurusan Laporan Kemajuan Siswazah
[PK(P). UPNM. PPS. 02]
10. Prosedur Tatacara Pengurusan Peperiksaan Tesis Siswazah [PK(P). UPNM. PPS. 03]

ARAHAN KERJA

a) Arahan Kerja Pengurusan Sistem Fail & Rekod
[PK(P). UPNM. FSTP. 01 – AK1]
b) Arahan Kerja Pengurusan Laporan Prestasi Tahunan (LPPT)
[PK(P). UPNM. FSTP. 01 – AK2]
c) Arahan Kerja Penyediaan Bajet & Perjawatan
[PK(P). UPNM. FSTP. 01 – AK3]
d) Arahan Kerja Permohonan Cuti Rehat Tahunan
[PK(P). UPNM. FSTP. 01 – AK4]
e) Arahan Kerja Langkah Keselamatan Aktiviti Kayak
[PK(P). UPNM. FSTP. 01 - AK5]
f) Arahan Kerja Langkah Keselamatan Aktiviti Bot
[PK(P). UPNM. FSTP. 01 - AK6]
g) Arahan Kerja Langkah Keselamatan Latihan Jackstay
[PK(P). UPNM. FSTP. 01 - AK7

11. Prosedur Pengendalian Program Akademik
[PK(P). UPNM. AKAD. 01]

ARAHAN KERJA

a) Arahan Kerja Pengendalian Pengajaran
[PK(P). UPNM. AKAD. 01 – AK1]
b) Arahan Kerja Pengendalian Makmal
[PK(P). UPNM. AKAD. 01 – AK2]
c) Arahan Kerja Pengendalian Projek Sarjana Muda
[PK(P). UPNM. AKAD. 01 – AK3]
d) Arahan Kerja Pengendalian Latihan Industri
[PK(P). UPNM. AKAD. 01 – AK4]

12. Prosedur Penasihatan Akademik
[PK(P). UPNM. AKAD. 02]
13. Prosedur Pembangunan Program Akademik Baharu
[PK(P). UPNM. AKAD. 03]

PROSEDUR KUALITI OPERASI [PK(O)]

1. Prosedur Lawatan Rasmi Naib Canselor ke Luar Negara
[PK(O). UPNM. PNC. 01]
2. Prosedur Lawatan ke Luar Negara oleh Staf UPNM (Rasmi dan Tidak Rasmi)
[PK(O). UPNM. PNC. 02]
3. Prosedur Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Naib Canselor
[PK(O). UPNM. PNC. 03]
4. Prosedur Kelulusan Melaksanakan Aktiviti Pelajar
[PK(O). UPNM. HEPA. 01]
5. Prosedur Kelulusan Pinjaman Peralatan Aktiviti Pelajar
[PK(O). UPNM. HEPA. 02]
6. Prosedur Pengendalian Lawatan Rasmi
[PK(O). UPNM. BKK. 01]
7. Prosedur Pengurusan Projek Penyelidikan
[PK(O). UPNM. PPPI. 01]
8. Prosedur Permohonan Harta Intelek
[PK(O). UPNM. PPPI. 02]
9. Prosedur Pengendalian Perkhidmatan Kenderaan
[PK(O). UPNM. PEND. 01]
10. Prosedur Pemberian Taraf Berpencen
[PK(O). UPNM. PEND. 02]
11. Prosedur Persaraan Pilihan
[PK(O). UPNM. PEND. 03]
12. Prosedur Persaraan Wajib
[PK(O). UPNM. PEND. 04]
13. Prosedur Pengendalian Latihan Staf
[PK(O). UPNM. PEND. 05]
14. Prosedur Pengemaskinian Profil Peribadi ‘MyCampus’
[PK(O). UPNM. PEND. 06]
15. Prosedur Maklum Balas Pelanggan
[PK(O). UPNM. PEND. 07]
16. Prosedur Penyampaian Ijazah
[PK(O). UPNM. PEND. 08]
17. Prosedur Majlis Serah Tugas
[PK(O). UPNM. PEND. 09]
18. Prosedur Cuti Belajar
[PK(O). UPNM. PEND. 10]
19. Prosedur Permohonan Stok Alat Tulis Di Stor Alat Tulis UPNM
[PK(O). UPNM. PEND. 11]
20. Prosedur Pelantikan Baharu Staf Akademik
[PK(O). UPNM. PEND. 12]
21. Prosedur Pelantikan Baharu Staf Bukan Akademik
[PK(O). UPNM. PEND. 13]
22. Prosedur Perolehan
[PK(O). UPNM. BEND. 01]
23. Prosedur Penyediaan Bajet Mengurus
[PK(O). UPNM. BEND. 02]
24. Prosedur Pembayaran Kepada Kakitangan
[PK(O). UPNM. BEND. 03]
25. Prosedur Pembayaran Kepada Pembekal
[PK(O). UPNM. BEND. 04]
26. Prosedur Pembayaran Gaji
[PK(O). UPNM. BEND. 05]
27. Prosedur Pengurusan Pencarian Bahan Perpustakaan
[PK(O). UPNM. PERP. 01]
28. Prosedur Perkhidmatan Peminjaman dan Pemulangan Bahan di Rak Terbuka
[PK(O). UPNM. PERP. 02]

ARAHAN KERJA

a) Arahan Kerja Pendaftaran Keahlian
[PK(O). UPNM. PERP. 02 – AK1]
b) Arahan Kerja Pembayaran Denda
[PK(O). UPNM. PERP. 02 – AK2]

29. Prosedur Pengurusan Pinjaman Antara Perpustakaan
[PK(O). UPNM. PERP. 03]

ARAHAN KERJA

a) Arahan Kerja Persediaan Memperoleh Bahan – Pinjaman Antara Perpustakaan [PK(O). UPNM. PERP. 03 – AK1]
b) Arahan Kerja Pinjaman Bahan – Pinjaman Antara Perpustakaan
[PK(O). UPNM. PERP. 03 – AK2]
c) Arahan Kerja Pemulangan Bahan – Pinjaman Antara Perpustakaan
[PK(O). UPNM. PERP. 03 – AK3]
d) Arahan Kerja Lewat Pulang Bahan – Pinjaman Antara Perpustakaan
[PK(O). UPNM. PERP. 03 – AK4]
e) Arahan Kerja Statistik – Pinjaman Antara Perpustakaan
[PK(O). UPNM. PERP.03 – AK5]

30. Prosedur Pembangunan
[PK(O). UPNM. JPP. 01]
31. Prosedur Penyelenggaraan
[PK(O). UPNM. JPP. 02]
32. Prosedur Pemohonan Pendaftaran Akaun E-Mel
[PK(O). UPNM. PTMK. 01]
33. Prosedur Permohonan bagi Pembangunan Sistem Aplikasi/ Laman Sesawang/ Portal
[PK(O). UPNM. PTMK. 02]
34. Prosedur Penerbitan Bahan Ilmiah
[PK(O). UPNM. PENERBIT. 01]
35. Prosedur Proses Pinjaman Peralatan
[PK(O). UPNM. PK. 01]
36. Prosedur Penerimaan Surat dan Dokumen
[PK(O). UPNM. PK. 02]

ARAHAN KERJA

a) Arahan Kerja Pengendalian Rawatan Pesakit Luar
[PK(O). UPNM. PK.03 – AK1]
b) Arahan Kerja Pengendalian Rawatan Kes Kecemasan
[PK(O). UPNM. PK.03 – AK2]

GARIS PANDUAN

a) Garis Panduan Rawatan Perubatan Pusat Kesihatan UPNM
[PK(O). UPNM. PK.04 – GP1]

37. Prosedur Pengambilan Pelajar Baharu
[PK(O). UPNM. BPA. 01]
38. Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Pengajaran
[PK(O). UPNM. BPA. 02]
39. Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan Akhir
[PK(O). UPNM. BPA. 03]
40. Prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir
[PK(O). UPNM. BPA. 04]
41. Prosedur Pengendalian Peperiksaan Akhir
[PK(O). UPNM. BPA. 05]
42. Prosedur Pengagihan Bantuan Zakat
[PK(O). UPNM. PI. 01]

ARAHAN KERJA

a) Arahan Kerja Kawalan Rekod
[PK(O). UPNM. CDISS. 01 – AK1]
b) Arahan Kerja Pengurusan Mesyuarat
[PK(O). UPNM. CDISS. 01 – AK2]
c) Arahan Kerja Permohonan Seminar/ Bengkel/ Persidangan
[PK(O). UPNM. CDISS. 01 – AK3]

PROSEDUR KUALITI OPERASI [PK(O)

LATIHAN KETENTERAAN UMUM]

1. Prosedur Pembentukan Program LKU
[PK(O). UPNM. LK. 01]
2. Prosedur Penyediaan Jadual Waktu LKU
[PK(O). UPNM. LK. 02]
3. Prosedur Pengeluaran Precis LKU
[PK(O). UPNM. LK. 03]
4. Prosedur Pengajaran Mata Pelajaran LKU
[PK(O). UPNM. LK. 04]
5. Prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir LKU
[PK(O). UPNM. LK. 05]
6. Prosedur Peperiksaan LKU (Teori/ Amali)
[PK(O). UPNM. LK. 06]
7. Prosedur Ujian Kecergasan Asas
[PK(O). UPNM. LK. 07]
8. Prosedur Pembentukan Program Tempur
Tanpa Senjata (TTS)
[PK(O). UPNM. LK. 08]
9. Prosedur Pemberhentian Pegawai Kadet
[PK(O). UPNM. LK. 09]

Tarikh Kemaskini: 15 Februari 2019