Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
17 August 2019 / 16 Zulhijjah 1440
Tetapan

CANSELOR

TUANKU CANSELOR

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV
Sultan Muhammad V

D.K., D.K.M., D.M.N., D.K.(Selangor), D.K.(Negeri Sembilan), D.K.(Johor), D.K.(Perak), D.K.(Perlis), D.K.(Kedah), D.K. (Terengganu) S.P.M.K., S.J.M.K., S.P.K.K., S.P.S.K., S.P.J.K.

Tarikh Kemaskini: 15 November 2017