Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
04 April 2020 / 11 Syaaban 1441
Tetapan

MATLAMAT FAKULTI

Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan bermatlamat mendukung visi UPNM untuk menjadi Institusi Premiar dalam latihan ketenteraan, pendidikan dan penyelidikan. Fakulti juga membantu Universiti bagi mencapai misi untuk membentuk pemimpin intelektual berkarektor serta kualiti profesional bagi memenuhi keperluan modal insan dalam bidang pertahanan negara. Matlamat fakulti adalah seperti berikut:

a. Melahirkan graduan yang mempunyai sifat-sifat murni berikut:

· Berpengetahuan

· Berkemahiran

· Berkepimpinan

· Kreatif

· Amanah

b. Menghasilkan penyelidikan dan menerbitkan hasil akademik yang meliputi ciri-ciri berikut:

· Releven

· Menyumbang kepada penyelesaian permasalahan semasa

· Meningkatkan lagi bidang sains dan teknologi pertahanan

Tarikh Kemaskini: 07 Oktober 2014