Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
04 April 2020 / 11 Syaaban 1441
Tetapan

TANGGUNGJAWAB FAKULTI

Antara tanggungjawab fakulti adalah untuk melaksanakan program pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi pertahanan. Fakulti juga turut merancang keperluan tenaga pengajar, kemudahan pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan aktiviti akademik di dalam jabatan-jabatan di fakulti. Bidang pengajian sains dan teknologi pertahanan akan dibangunkan selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Fakulti akan membangunkan program akademik baharu dan menyemak kurikulum program yang sedia ada bagi memenuhi modal insan negara pada masa akan datang.

Tarikh Kemaskini: 07 Oktober 2014