Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
14 December 2017 / 25 Rabiul Awal 1439
Tetapan

PENGURUSAN

DEKAN

Prof. Dr. Hjh Fatimah binti Dato Ahmad
fatimah@upnm.edu.my
(03-9051 3400 samb 2072)

TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK)

Prof. Madya. Dr. Mohd Afizi bin Mohd shukran
afizi@upnm.edu.my
(+603 - 9051 3400)

TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN & SISWAZAH)


Prof. Madya. Dr. Mohd Nazri Ismail
m.nazri@upnm.edu.my

(+603 - 9051 3400 samb. 2542)

KETUA JABATAN SAINS KOMPUTER


Prof. Dr. Omar Bin Zakaria
omar@upnm.edu.my

(+603 - 9051 3400 samb. 2021)

KETUA JABATAN SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM

Kdr Herman bin Buang TLDM (B)
heman@upnm.edu.my
(+603 - 9051 2547)

KETUA JABATAN SAINS PERTAHANAN

Prof. Madya. Dr. Noor Azilah binti Mohd Kasim
azilah@upnm.edu.my
(+603 - 9051 2546)

KETUA PUSAT LATIHAN DAN PEMBANGUNAN MARITIM

PENOLONG PENDAFTAR KANAN

Yusuriani Binti Mohd Yusof
yusuriani@upnm.edu.my

PENOLONG PENDAFTAR

Nurul Hafiza binti Ghazali
nurulhafiza@upnm.edu.my
(+603 - 9051 2543)

PEGAWAI SAINS

Roslan bin Husin
roslan.husin@upnm.edu.my
(+603 - 9051 3400 samb 2042)

Noor Halifah binti Rijaludin
halifah@upnm.edu.my
(+603 - 9051 3400 samb 7621082)

Tarikh Kemaskini: 04 Oktober 2017