Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
16 August 2018 / 4 Zulhijjah 1439
Tetapan

PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan menawarkan 3 program di peringkat ijazah pertama iaitu:


a. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maritim
b. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Sistem Komputer)
c. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas)

Tempoh pengajian adalah selama 6 semester lazim atau 3 tahun secara sepenuh masa tertakluk kepada kelulusan Senat Universiti. Kaedah pembelajaran adalah meliputi syarahan, tutorial, seminar, latihan amali di makmal, latihan di simulator, projek penyelidikan dan latihan industri.

Tarikh Kemaskini: 07 Oktober 2014