Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
31 March 2020 / 7 Syaaban 1441
Tetapan

SISTEM CERDAS

Matlamat Kursus

Matlamat kursus program Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas) ialah:-

 1. Memahami konsep dan isu, teknologi dan kaedah dalam pembangunan sistem cerdas bagi pelbagai masalah kompleks yang memerlukan aplikasi kepintaran buatan.
 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam penyelesaian masalah keselamatan sistem melalui analisis, spesifikasi, reka bentuk, implementasi, ujian, ubah suaian, dan dokumentasian penyelesaian dalam persekitaran ketenteraan.
 3. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kepintaran buatan untuk membangun sistem cerdas seperti intelligent agents dan war games.
 4. Bersedia melakukan penyelidikan dan inovasi dalam bidang kecerdasan buatan dan sistem cerdas.


Tempoh Pengajian

Program Sains Komputer (Sistem Cerdas) UPNM ditawarkan secara sepenuh masa. Tempoh pengajian yang dibenarkan bagi seseorang pelajar mengikuti pengajian di peringkat ijazah ialah tidak kurang daripada enam (6) semester dan tidak lebih daripada lapan (8) semester. Pengiraan tempoh pengajian dikira bermula dari tarikh pendaftaran pertama pelajar memasuki pengajian peringkat ijazah.

Struktur Program

Untuk layak dianugerahkan Ijazah ini, pelajar dikehendaki mengikuti dan lulus sejumlah kursus yang ditetapkan, iaitu sekurang-kurangnya 120 unit kredit.

Prospek Kerjaya Graduan

Dengan memiliki hasil pembelajaran Program Sains Komputer (Sistem Cerdas), graduan UPNM mempunyai kelebihan berikut:

 1. Graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang kukuh dalam bidang Sains Komputer dengan pengkhususan Sistem Cerdas.
 2. Melahirkan ahli Keselamatan Sistem Cerdas yang professional dan terlatih yang berupaya mengaplikasikan ilmu ke dalam pekerjaan dan kehidupan.
 3. Melahirkan graduan yang mempunyai ilmu mendalam dalam bidang sains dan teknologi serta juga pengetahuan pertahanan yang lengkap.
 4. Program yang ditawarkan adalah terkini dalam bidang Sains Komputer.
 5. Tidak terdapat pertindihan program yang ditawarkan di UPNM ini dengan mana mana program Sains Komputer yang ditawarkan di IPTA lain.
 6. Graduan mengetahui prinsip pertahanan yang mempengaruhi penggunaan Sains Komputer dalam pembangunan pertahanan negara.
 7. Graduan mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi dan bertanggungjawab kepada individu, masyarakat dan negara.

Dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin berkembang pesat digunakan di seluruh dunia termasuk Malaysia, keperluan kepada aplikasi pintar dalam penggunaan aplikasi teknologi adalah sangat tinggi bagi memastikan maklumat mudah digunakan dan lebih dipercayai. Oleh itu, bidang ini membuka pelbagai peluang kerjaya kepada graduan Sistem Cerdas. Graduan yang dihasilkan sesuai menjawat jawatan berikut:

 1. Penganalisa Sistem
 2. Jurutera Perisian
 3. Jurutera Pengetahuan
 4. Jurutera Sistem Cerdas
 5. Perekabentuk Game
 6. Pengurus Projek
 7. Perunding
 8. Pengaturcara
 9. Pegawai Teknologi Maklumat (PTM Gred F41)
 10. Penyelidik
 11. Pegawai Angkatan Tetap ATM (Gred Z19/20)

Tarikh Kemaskini: 07 Oktober 2014