Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
26 August 2019 / 25 Zulhijjah 1440
Tetapan

OBJEKTIF, VISI & MISI

OBJEKTIF

Objektif Akademi Latihan Ketenteraan ialah:

VISI

Visi Akademi Latihan Ketenteraan adalah untuk melahirkan Pegawai Angkatan Tentera Malaysia yang berilmu, berakhlak mulia, mengamalkan budaya tentera, cekap dan dapat menyumbangkan tenaga ke arah pembangunan pertahanan negara.

MISI

Misi Akademi Latihan Ketenteraan adalah untuk mempertingkatkan bilangan pegawai tentera yang berpendidikan tinggi berteraskan budaya ketenteraan, memperluas dan mempertingkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan pertahanan negara.

Tarikh Kemaskini: 22 Mei 2017