Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
21 November 2018 / 13 Rabiul Awal 1440
Tetapan

PUSAT KESELAMATAN SIBER


Pusat Keselamatan Siber.


Visi

Menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang keselamatan siber.

Misi

Pusat Keselamatan Siber komited bagi mencapai kecemerlangan dalam pendidikan, penyelidikan, pembangunan dan inovasi dalam bidang keselamatan siber dan aplikasi-aplikasinya.

Peranan

Fungsi-fungsi utama PusatKeselamatan Siber adalah seperti berikut:


  1. Sebagai pusat rujukan dan kepakaran di UPNM kepada semua isu berkenaan keselamatan siber dan perlindungan ICT.
  2. Menjalankan aktiviti pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan serta latihan berkaitan dengan trend, risiko, ancaman dan kawalan keselamatan siber.
  3. Menggubal, mengeluar dan menentukan dasar, strategi dan operasi keselamatan siber untuk dilaksanakan dengan sempurna di UPNM khususnya yang dapat menyokong misi UPNM dan menjamin keselamatan organisasi, masyarakat dan negara menerusi keselamatan ruang siber.
  4. Melakukan penganalisaan maklumat di ruang siber untuk tujuan keselamatan organisasi, masyarakat dan negara.
  5. Menawarkan produk, perkhidmatan, perundingan dan pemindahan teknologi dalam bidang yang berkaitan dengan keselamatan ruang siber dan aplikasi.
  6. Mempromosikan kesedaran dan pemahaman tentang keadaan keselamatan siber dan isu-su berkaitannya di kalangan staf dan pelajar UPNM.
  7. Melahirkan tenaga kerja yang pakar dalam bidang keselamatan siber melalui program akademik, latihan, pensijilan dan kursus jangka pendek.

Piagam Pelanggan

  1. Memberi Perkhidmatan Yang Cepat, Berdedikasi Dan Mesra Pelanggan.
  2. Memberikan Maklum Balas Permohonan Menggunakan Perkhidmatan/Kemudahan/Peralatan Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja Dari Tarikh Permohonan.

Direktori Staf


Prof Madya Mohd Hazali bin Mohamed Halip
Pengarah (DS54)
Tel : 03-9051 3400 smbgn 2589
Emel : hazali@upnm.edu.my

Prof Madya Dr Kamaruddin bin Abdul Ghani
Ketua Jabatan (DS54)
Jabatan Keselamatan Sistem dan Komunikasi
Tel : 03-9051 3400 smbgn 4666
Emel : kamaruddin@upnm.edu.my

Dr Zuraini binti Zainol
Ketua Jabatan (DS52)
Jabatan Teknologi Pengetahuan dan Keselamatan
Tel : 03-9051 3400 smbgn 2064
Emel : zuraini@upnm.edu.my

Dr Hassan bin Mohamed
Felo Penyelidik (DS51)
Jabatan Teknologi Pengetahuan dan Keselamatan
Tel : 03-9051 3400
Emel : hassan@upnm.edu.my

Dr Syahaneim binti Marzukhi
Felo Penyelidik (DS52)
Jabatan Teknologi Pengetahuan dan Keselamatan
Tel : 03-9051 3400 sambg 2652
Emel : syahaneim@upnm.edu.my

Dr Arniyati binti Ahmad
Felo Penyelidik (DS52)
Jabatan Keselamatan Sistem dan Komunikasi
Tel : 03-9051 3400 sambg 2055
Emel : arniyati@upnm.edu.my

Dr Mohd Fahmi bin Mohamad Amran
Felo Penyelidik (DS51)
Jabatan Teknologi Pengetahuan dan Keselamatan
Tel : 03-9051 3400 sambg 2033
Emel : fahmiamran@upnm.edu.my

Dr Noor Afiza binti Mat Razali
Felo Penyelidik (DS51)
Jabatan Teknologi Pengetahuan dan Keselamatan
Tel : 03-9051 3400 sambg 2043
Emel : noorafiza@upnm.edu.my

Cik Afiqah binti Mohammad Azahari
Felo Penyelidik (DA41)
Jabatan Keselamatan Sistem dan Komunikasi
Tel : 03-9051 3400 sambg 2256
Emel : afiqahazahari92@yahoo.com

En Mohd Afiz bin Othman
Penolong Pendaftar (N41)
Tel : 03-9051 3400 sambg 2137
Emel : afiz@upnm.edu.my

En Mohd Zakaria bin Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)
Tel : 03-9051 3400
Emel : zakaria.ab@upnm.edu.my

En Muhammad Azamuddin bin Abdul Ghani
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
Tel : 03-9051 3400 sambg 2250
Emel : azamuddin@upnm.edu.my

Hubungi Kami


Pusat Keselamatan Siber
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
57000 Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur
Tel : +603 - 9051 3400 sambg 2589/2137/2250

Tarikh Kemaskini: 17 November 2017