Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
28 January 2022 / 25 Jamadil Akhir 1443
Tetapan

OBJEKTIF

• Untuk menjadi institut penyelidikan dan pusat perundingan dalam strategi pertahanan, keselamatan dan hubungan antarabangsa.

• Untuk menjadi pusat tumpuan bagi Kerajaan untuk berunding mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan negara dan keselamatan antarabangsa.

• Untuk menganjurkan persidangan dan seminar mengenai isu-isu pertahanan dan keselamatan antarabangsa di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.

• Untuk menjalankan penyelidikan dengan kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), industri dan institusi penyelidikan yang lain dengan objektif yang sama di dalam dan di luar negara pada isu-isu pertahanan dan keselamatan antarabangsa.

• Untuk menjalankan kursus-kursus untuk eksekutif dan menjalankan kursus lepasan ijazah dalam bidang pertahanan dan keselamatan antarabangsa.

• Untuk menjadi Pusat Kecemerlangan kajian mengenai pertahanan dan keselamatan antarabangsa.

• Untuk mewujudkan hubungan dengan Pusat Kecemerlangan lain seperti Pusat Penyelidikan Pertahanan dan Teknologi (CODRAT) dan Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia (MIDAS).

Tarikh Kemaskini: 09 Mei 2017