Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
28 January 2022 / 25 Jamadil Akhir 1443
Tetapan

SENARAI KAKITANGAN

Profesor Dato Dr Hamzah bin Ahmad (B.A. Hamzah)
Pengarah
Emel: bahamzah8@hotmail.com
Tel: 03-9051 3030

Profesor Dr Adam Leong Kok Wey
Timbalan Pengarah (Penyelidikan)
Emel: adam@upnm.edu.my
Tel: 03-9051 4563

Lt Jen Dato Fadzil bin Mokhtar (B)
Felo Pengajar
Emel: fadzilmokhtar@upnm.edu.my
Tel: 03-9051 3400 samb 762 4408

Lt Jen Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Jalal (B)
Felo Utama
Emel: abdulhalim@upnm.edu.my
Tel: 03-9051 3400 samb 7625010

Prof. Dato Dr. Jesbil Singh@Jasbir Singh Sandhu
Felo Penyelidik
Emel: jesbil@upnm.edu.my
Tel: 03-9051 3400 samb 3076

Lt Kol Dr Inderjit a/l Tara Singh (B)
Felo Penyelidik
Emel: sinder1866@yahoo.com
Tel: 03-9051 3400 samb 762 4409

Dr Tharishini Krishnan
Felo Penyelidik
Emel: tharishini@upnm.edu.my
Tel: 03-9051 3400 samb 762 2396

Aqilah binti Md Pazil
Pegawai Penyelidik
Emel: aqilah@upnm.edu.my
Tel: 03-9051 3462

Sa’adiah binti Mohamed
Pembantu Tadbir Kanan
Emel: saadiah@upnm.edu.my
Tel: 03-9051 3400 samb 762 2187

Dayang Islina binti Bachok
Pembantu Tadbir
Emel: dayang@upnm.edu.my
Tel: 03-9051 4618

Maharani binti Ramly
Pembantu Tadbir
Emel: maharani@upnm.edu.my
Tel: 03-9051 4618

Tarikh Kemaskini: 06 Oktober 2021