Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
17 July 2019 / 14 Zulkaedah 1440
Tetapan

FARMAKOLOGI

PROF. DR. KOMBARA MAHEENDRAN A/L K.P. KUNHI KANNAN

TEL : 03-9051 3400 Samb 2523

EMAIL : kombara@upnm.edu.my

PROF. MADYA DR. IGOR V KHALIN

TEL : 03-9051 3400 Samb

EMAIL : igor@upnm.edu.my

Tarikh Kemaskini: 28 Mei 2015