Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
19 October 2021 / 13 Rabiul Awal 1443
Tetapan

PENGENALAN

Secara dasarnya Pusat Pembangunan Akademik ini menjadi pusat rujukan untuk memastikan kualiti program-program akademik yang ditawarkan oleh UPNM memenuhi keperluan dan piawai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan juga Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Disamping itu pusat ini juga bertanggung jawab untuk memberikan latihan-latihan yang diperlukan oleh ahli-ahli akademik UPNM dari masa ke semasa bagi memastikan para pelajar menerima kualiti pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dari universiti ini. Menyedari pentingnya peranan staf bukan akademik, PPA juga bertanggung jawab untuk memberikan latihan yang diperlukan oleh staf bukan akademik dalam menyokong perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan efisien.

Tarikh Kemaskini: 02 Ogos 2021