Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
21 January 2020 / 25 Jamadil Awal 1441
Tetapan

- MISI, VISI & OBJEKTIF

MISI PPA

Membantu universiti dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta sebagai sumber rujukan untuk pembangunan, rekabentuk dan perlaksanaan program-program akademik yang berkualiti.

VISI PPA

Untuk menjadi sebuah Pusat Pembangunan Akademik yang terkehadapan dalam mempelopori amalan pengajaran dan pembelajaran cemerlang di dalam penyampaian program akademik yang berkualiti.

OBJEKTIF

Objektif penubuhan PPA adalah seperti berikut :

Tarikh Kemaskini: 23 Mac 2016