Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
24 January 2022 / 21 Jamadil Akhir 1443
Tetapan

- KURSUS SEAMLESS TECHNOLOGY ENHANCED ASSESSMENT

20 Nov 2015 : Objektif kursus ini adalah mengaplikasikan teknik dan teknologi dalam penilaian pengajaran sebagai langkah pembudayaan dan aplikasi e-Pembelajaran dikalangan kakitangn akademik. Kandungan kursus termasuklah latihan amali penggunaan Web 2.0 dan kaedah penilaian interaktif berasaskan teknologi seperti Turtitin, GradeMark dan Socrative.

Tarikh Kemaskini: 15 Mac 2017