Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
28 January 2021 / 14 Jamadil Akhir 1442
Tetapan

- KURSUS ATLAS.TI

25 Nov 2014 : Kursus ini menjemput penceramah Puan Ani Munirah Mohamad dari Universiti Utara Malaysia (UUM) bertempat di Bilik Latihan Utama PTMK, UPNM. ATLAS.ti merupakan satu perisian komputer untuk menganalisa data berbentuk kualitatif ataupun Computer-aided Qualitative Data Analysis Software (CADQA) yang berupaya membantu pembacaan literatur dan membuat otomasi ekstrak point penting. Dalam erti kata lain, peserta boleh membantu penyelidik menganalisa kandungan literatur bagi tujuan penulisan literatur review atau kajian literatur secara teratur dan sistematik.

Tarikh Kemaskini: 15 Mac 2017