Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
20 March 2019 / 14 Rejab 1440
Tetapan

- FORMAT & BORANG

PROSES PENAWARAN PROGRAM (size) (kb)
01. Tentatif MSA dan JKPT 2017 260
02. Makluman Proses Baharu 2017 Program Akademik Baharu 1135
03. Program Akademik Universiti Awam Secara Mod Industri (2u2i) 4357
CARTA ALIR PROGRAM BAHARU (size) (kb)
01. Fi Agensi Kelayakan Malaysia 470
02. Carta Alir Penyediaan MQA-02 Akreditasi Penuh 195
03. Carta Alir Permohonan Program Akademik Baharu 52
04. Carta Alir Semakan Kurikulum 119
05. Carta Alir Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) 202
FORMAT PROGRAM AKADEMIK BAHARU (size) (kb)
01. Format Saringan Awal 1877
02. Format MQA-01 Akreditasi Sementara 4560
03. Format MQA-02 Akreditasi Penuh 4570
04. Format Kertas Kerja JKPT Program Akademik Baharu Mod Penyelidikan 1026
05. Format Kertas Kerja JKPT Program Akademik Baharu Mod Kerja Kursus dan Campuran 4595
GARIS PANDUAN (size) (kb)
01. Garis Panduan Amalan Baik APEL 456
02. Garis Panduan Program Akademik Baharu dan Semakan Kurikulum 1202
03. Garis Panduan Pemindahan Kredit dan Pengecualian Kursus 334
04. Garis Panduan Pelaksanaan Mod Pengajian 2u2i 21434
05. Kerangka Kelayakan Malaysia MQF 2.0 1157
DASAR-DASAR (size) (kb)
01. Dasar e-Pembelajaran 130
02. Dasar Pembelajaran dan Pengajaran 133
BORANG PENCALONAN AAC (size) (kb)
01. Kriteria dan Syarat Umum AAC 228
02. Borang Kategori Ahli Akademik Harapan 239
03. Borang Kategori Penerbitan Buku 238
04. Borang Kategori Penerbitan Makalah Jurnal 239
05. Borang Kategori Pengajaran dan Pembelajaran 239
06. Borang Kategori Penyelidikan dan Inovasi 240
Tarikh Kemaskini: 07 Mac 2019