Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
16 June 2019 / 13 Syawal 1440
Tetapan

- FORMAT & BORANG

PROSES PENAWARAN PROGRAM (size) (kb)
01. Tentatif MSA dan JKPT 2019 260
02. Makluman Proses Baharu 2017 Program Akademik Baharu 1135
03. Program Akademik Universiti Awam Secara Mod Industri (2u2i) 4357
CARTA ALIR PROGRAM BAHARU (size) (kb)
01. Fi Agensi Kelayakan Malaysia 470
02. Carta Alir Penyediaan MQA-02 Akreditasi Penuh 195
03. Carta Alir Permohonan Program Akademik Baharu 52
04. Carta Alir Semakan Kurikulum 119
05. Carta Alir Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) 202
FORMAT PROGRAM AKADEMIK BAHARU (size) (kb)
01. Format Saringan Awal 22
02. Format MQA-01 Akreditasi Sementara 331
03. Format MQA-02 Akreditasi Penuh 339
04. Format Kertas Kerja JKPT Permohonan Semakan Kurikulum 22
05. Format Kertas Kerja JKPT Program Akademik Baharu 22
GARIS PANDUAN (size) (kb)
01. Garis Panduan Amalan Baik APEL 456
02. Garis Panduan Program Akademik Baharu dan Semakan Kurikulum - Edisi Kedua 2372
03. Garis Panduan Pemindahan Kredit dan Pengecualian Kursus 334
04. Garis Panduan Pelaksanaan Mod Pengajian 2u2i 21434
05. Kerangka Kelayakan Malaysia MQF 2.0 1157
DASAR-DASAR (size) (kb)
01. Dasar e-Pembelajaran 130
02. Dasar Pembelajaran dan Pengajaran 133
BORANG PENCALONAN AAC (size) (kb)
01. Kriteria dan Syarat Umum AAC 588
02. Borang Kategori Ahli Akademik Harapan 209
03. Borang Kategori Penerbitan Buku 207
04. Borang Kategori Penerbitan Makalah Jurnal 210
05. Borang Kategori Pembelajaran dan Pengajaran 208
06. Borang Kategori Penyelidikan dan Inovasi 210
Tarikh Kemaskini: 09 April 2019