Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
21 September 2019 / 21 Muharram 1441
Tetapan

GARIS PANDUAN INTEGRITI AKADEMIK IPT MALAYSIA

KPT telah menjalankan kajian Wibawa, Integriti dan Profesionalisme atau WIP (2010) sebagai langkah permulaan untuk menganalisis situasi semasa wibawa, integriti dan profesionalisme di IPT Malaysia. Lanjutan daripada Kajian WIP (2010), KPT telah mengambil tindakan pro-aktif menyediakan satu garis panduan integriti untuk ahli akademik bagi semua IPT di Malaysia. Berikut adalah Garis Panduan Integriti Akademik Institusi Pengajian Tinggi Malaysia bagi bahagian Penerbitan:

Garis Panduan Integriti Akademik Institusi Pengajian Tinggi Malaysia

Tarikh Kemaskini: 05 April 2018