Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
23 February 2018 / 7 Jamadil Akhir 1439
Tetapan

PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH

Terdapat enam belas (16) program pengajian yang ditawarkan di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah. Program pengajian adalah seperti berikut:

Peringkat Sarjana

Tempoh Pengajian

Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam)

Sepenuh Masa : 1 - 3 Tahun

Separuh Masa : 2 - 5 Tahun

Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
Sarjana Sains (Sains Komputer)
Sarjana Sains (Strategik dan Hubungan Antarabangsa)
Sarjana Sains (Pengurusan Sumber)
Sarjana Sains (Teknologi Pertahanan)
Sarjana Sains (Teknologi Maritim)
Sarjana Sains (Kimia)
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia)
Sarjana Sains (Biologi)
Sarjana Sains (Fizik)
Sarjana Sains (Matematik)
Sarjana Sains (Statistik)
Sarjana Sains (Pendidikan)
Sarjana Sains (Sains Kejurulatihan)

Peringkat Doktor Falsafah (Ph.D)

Tempoh Pengajian

Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)

Sepenuh Masa : 2 - 5 Tahun

Separuh Masa : 3 - 7 Tahun

Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
Doktor Falsafah (Sains Komputer)
Doktor Falsafah (Strategik dan Hubungan Antarabangsa)
Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber)
Doktor Falsafah (Teknologi Pertahanan)
Doktor Falsafah (Teknologi Maritim)
Doktor Falsafah (Kimia)
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
Doktor Falsafah (Biologi)
Doktor Falsafah (Fizik)
Doktor Falsafah (Matematik)
Doktor Falsafah (Statistik)
Doktor Falsafah (Pendidikan)
Doktor Falsafah (Sains Sukan)

Tarikh Kemaskini: 12 Oktober 2015