Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
13 July 2020 / 22 Zulkaedah 1441
Tetapan

SYARAT KELAYAKAN MASUK

SYARAT KELAYAKAN MASUK (Mod Penyelidikan)

Permohonan untuk program pengajian siswazah di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) mestilah memenuhi syarat-syarat berikut.

Program Sarjana

i. Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengan PNGK minimum 2.75, dari UPNM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat; atau

ii. Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.50 dan tidak mencapai PNGK 2.75, boleh diterima masuk tertakluk kepada penilaian dalaman yang rapi; atau

iii. Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengan PNGK tidak mencapai CGPA 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan; atau

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperolehi melalui Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan

v Keperluan-keperluan lain sebagaimana yang dikehendaki oleh program yang mana berkenaan.

Program Doktor Falsafah

i. Ijazah Sarjana dari UPNM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat; atau

ii. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat sebagai setaraf dengan Ijazah Sarjana;dan

iii. Keperluan-keperluan lain seperti yang dikehendaki oleh program yang mana berkenaan.

SYARAT KELAYAKAN MASUK (Mod Kerja Kursus), sila rujuk di sini.

Tarikh Kemaskini: 06 Ogos 2019