Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
23 July 2014 / 25 Ramadhan 1435
Tetapan

SYARAT KELAYAKAN MASUK

Permohonan untuk program pengajian siswazah di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) mestilah memenuhi syarat-syarat berikut.

A. Sarjana Program

i. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75 atau setaraf, dari UPNM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat; atau

ii. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda yang tidak memenuhi CGPA 2.75 atau setaraf, boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman;

iii. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat sebagai setaraf dengan ijazah sarjana muda;

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperolehi melalui Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL);

v Keperluan lain sebagaimana yang dikehendaki oleh program yang mana berkenaan.

B. Doktor Program Falsafah

i. Sarjana Muda dari UPNM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat; atau

ii. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat sebagai setaraf dengan ijazah sarjana;

iii. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperolehi melalui Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL);

iv. Keperluan-keperluan lain seperti yang dikehendaki oleh program yang mana berkenaan.

Tarikh Kemaskini: 02 April 2013