Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
13 July 2020 / 22 Zulkaedah 1441
Tetapan

MUAT TURUN

KEMASUKAN

BORANG PERMOHONAN PENGAJIAN SISWAZAH (PPS - 01)

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN CADANGAN PENYELIDIKAN

BORANG KEPUTUSAN PEMILIHAN FAKULTI (PPS - 02)

BORANG PEMERIKSAAN KESIHATAN PELAJAR (PPS - 13)

BORANG PENDAFTARAN KURSUS

PENYELIAAN DAN KEMAJUAN PELAJAR

BORANG PENGESAHAN PENDAFTARAN SEMESTER (PPS-15)

BORANG PENAMAAN JAWATANKUASA PENYELIAAN (PPS- 04)

BORANG PENAMAAN SEMULA JAWATANKUASA PENYELIAAN (PPS - 05)

BORANG LAPORAN KEMAJUAN PELAJAR (PPS - 03)

FORMAT PEMBENTANGAN KOLOKIUM SISWAZAH

FORMAT PROPOSAL DEFENCE

BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN KOLOKIUM SISWAZAH (PPS - 11)

BORANG PERMOHONAN PENGECUALIAN KOLOKIUM SISWAZAH

BORANG PERMOHONAN TANGGUH PENGAJIAN / PELANJUTAN TEMPOH PENGAJIAN/ TARIK DIRI

BORANG PERTUKARAN MOD PENGAJIAN / PROGRAM PENGAJIAN / PERTUKARAN SARJANA KE PHD


TESIS

BORANG NOTIS PENYERAHAN TESIS (PPS - 06)

BORANG PENYERAHAN TESIS UNTUK PEPERIKSAAN VIVA (PPS - 07-A)

BORANG INDEKS KESAMAAN (SIMILARITY INDEX FORM)

BORANG PENYERAHAN TESIS SELEPAS VIVA (PPS - 07-B)

BORANG PENYERAHAN TESIS MUKTAMAD (PPS - 08)

BORANG LAPORAN VIVA (PPS - 09)

BORANG PENGESAHAN PEMERIKSAAN TESIS (PPS - 10)

BORANG HONORARIUM PEMERIKSA TESIS (PPS - 12)

TEMPLATE TESIS UPNM

PERATURAN

Peraturan Akademik Program Sarjana Kerja Kursus UPNM

Graduate Studies Rules and Regulations (by Research)

Tarikh Kemaskini: 06 Julai 2020