Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
19 August 2019 / 18 Zulhijjah 1440
Tetapan

OBJEKTIF

OBJEKTIF PENUBUHAN

Secara keseluruhannya, objektif penubuhan Pusat Pengajian Siswazah adalah :

1) Menyediakan kemudahan prasarana serta persekitaran yang mencukupi dan kondusif bagi aktiviti pengajian siswazah;

2) Menyediakan perkhidmatan mesra pelanggan untuk memenuhi keperluan pelajar siswazah;

3) Memantapkan pengurusan dan pentadbiran program pengajian siswazah;

4) Mensasarkan peningkatan kemasukan pelajar siswazah yang berkualiti;

5) Memastikan kuantiti dan kualiti pelajar siswazah universiti berada di tahap yang membanggakan.

Tarikh Kemaskini: 31 Julai 2019