Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
17 October 2021 / 11 Rabiul Awal 1443
Tetapan

MAKLUMAT PROGRAM AKADEMIK

Program Akademik Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya) (ZB03) akan mula ditawarkan pada Sesi Akademik 2014/2015. Pengambilan pelajar adalah melalui dua cara iaitu pelajar Asasi UPNM (2013/2014) dan pelajar lepasan Matrikulasi KPTM dan STPM.

Kursus-kursus Program Akademik Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya) terbahagi kepada tiga kategori seperti berikut.

Jenis Kursus

Kredit

Peratus

Kursus Elektif Universiti

6 5

Kursus Teras Universiti

24

20

Kursus Teras Program

60

50

Kursus Elektif Program

30

25

Jumlah

120

100

Tarikh Kemaskini: 20 November 2020