Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
13 July 2020 / 22 Zulkaedah 1441
Tetapan

MISI DAN VISI

MISI

Membudayakan dan membangunkan kemahiran mahasiswa universiti melalui aktiviti terancang dan menyeluruh bagi menguasai bidang keusahawanan di peringkat awalan serta mampu menyumbang kepada pewujudan peluang pekerjaan di masa hadapan sebagai kerjaya alternatif mahasiswa.

VISI

Sedang dikemaskiniPusat Pembangunan Keusahawanan & Inovasi sebagai “Pusat kecemerlangan Keusahawanan Universiti” dalam pembentukan keusahawanan pelajar ke arah usahawan yang berasaskan ilmu pengetahuan.

Tarikh Kemaskini: 12 Januari 2018